Certifikace zajišťuje vyšší míru spokojenosti zákazníka s poskytovanými službami, a proto všichni naši pracovníci pravidelně absolvují semináře a školení, na základě kterých si zvyšují teoretické i praktické dovednosti a kvalifikační předpoklady. Získaná osvědčení a certifikáty jsou řazeny do kategorií.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ
  • pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s předmětem činnosti ve výši 20 000 000 Kč
  • pojištění odpovědnosti za škodu na užívané movité věci ve výši 500 000 Kč
  • pojištění náhrady nákladů za zdravotní péči zaměstnanci v důsledku úrazu či nemoci z povolání ve výši 1 000 000 Kč
  • pojištění pro případ odcizení a živelní pojištění v rozsahu jednotlivých typů od 200 000 Kč do 700 000 Kč

Profesní způsobilost

Pin It on Pinterest

Shares
Share This